Медицинска помощ за деца и младежи във Варна

{:de}

Кои сме ние?

Ние сме неправителствена организация от Германия на име "Schaukelpferd e.V.". От 2013 помагаме на деца и семейства от Варна в нужда.

На кого помагаме с този проект?

С нашия проект "Медицинска помощ за деца" поемаме таксите за необходими медицински операции при нуждаещи се от помощ деца и младежи или родители на непълнолетни деца, които живеят във Варна.

Искате да кандидатствате за медицинска помощ?

Тогава се нуждаем от следните данни за Вас:
-Вашия адрес на местоживеене
-Вашия телефонен номер
-Вашия имейладрес (ако имате)
-Списък на всички членове на семейството, живеещи на дадения адрес, и тяхната възраст
-Доказателство за вашата нужда от помощ (например извлечение от сметка)
-Споменаване на лечението
-Споменаване на лекувания
-Снимка на лекувания
-Предварително изчисление на разходите за лечение
-Ако лекуваният е родител, то имаме нужда от доказателство за правото на отглеждане на непълнолетните деца, живеещи в домакинството.

Редът на кандидатсване

1. Моля регистрирайте се с вашата молба и горе посочени данни на имейл:
ngo@schaukelpferd.club
или Факс:
0049 - 7244-9499910

2. Ще получите незабавно потвърждение, че е пристигнала.
3. Ние проверяваме документите и обработваме кандидатурата.
4. Свързваме се с Вас и обсъждаме нещата нататък.
5. Получавате сигурно прием или отказ на поемането на таксите. В случай на прием превеждаме всички пари за лечението директно на клиниката (болница "Св. Марина" или "Св. Ана"). При спешни случаи отоговорът за прием може да дойде много бързо.

Моля обърнете внимание на задължителния ред на кандидатстване.  {:}{:bg}

  Кои сме ние?

  Ние сме неправителствена организация от Германия на име "Schaukelpferd e.V.". От 2013 помагаме на деца и семейства от Варна в нужда.

  На кого помагаме с този проект?

  С нашия проект "Медицинска помощ за деца" поемаме таксите за необходими медицински операции при нуждаещи се от помощ деца и младежи или родители на непълнолетни деца, които живеят във Варна.

  Искате да кандидатствате за медицинска помощ?

  Тогава се нуждаем от следните данни за Вас:
  -Вашия адрес на местоживеене
  -Вашия телефонен номер
  -Вашия имейладрес (ако имате)
  -Списък на всички членове на семейството, живеещи на дадения адрес, и тяхната възраст
  -Доказателство за вашата нужда от помощ (например извлечение от сметка)
  -Споменаване на лечението
  -Споменаване на лекувания
  -Снимка на лекувания
  -Предварително изчисление на разходите за лечение
  -Ако лекуваният е родител, то имаме нужда от доказателство за правото на отглеждане на непълнолетните деца, живеещи в домакинството.

  Редът на кандидатсване

  1. Моля регистрирайте се с вашата молба и горе посочени данни на имейл:
  ngo@schaukelpferd.club
  или Факс:
  0049 - 7244-9499910

  2. Ще получите незабавно потвърждение, че е пристигнала.
  3. Ние проверяваме документите и обработваме кандидатурата.
  4. Свързваме се с Вас и обсъждаме нещата нататък.
  5. Получавате сигурно прием или отказ на поемането на таксите. В случай на прием превеждаме всички пари за лечението директно на клиниката (болница "Св. Марина" или "Св. Ана"). При спешни случаи отоговорът за прием може да дойде много бързо.

  Моля обърнете внимание на задължителния ред на кандидатстване.   {:}