Медицинска помощ за деца и младежи във Варна

Мисълта да се помага на деца в неравностойно положение съществувала от дълго време, когато Верена Тросбах и Франк Рамщьотер на 04.09.2013 основаха дружеството ,Дървено конче, в Щутензее Германия.
Основната идея на дружеството е да се помага на деца, които живеят и растат в неравностойно положение, да се подкрепят и да се мисли за тяхното бъдещо развитие.
Двамата председатели на дружеството случайно попадат на един вече изготвен проект във Варна, който се ръководи от един мъж от Германия и неговата българска съпруга Карл и Таня Бук. След контакт с тях следва интензивна обмяна на информация и посещение на място. Бяха обменени конкретни идеи така се роди проекта да се помага на децата.
От тогава помагаме на бедни и нуждаещи се деца и техните семейства от Варна директно или дистанционно. Нашите дейности включват медицинска грижа, редовна помощ със здравословни хранителни продукти, развиване на социална дейност, както и лично отношение.
През последните години беше създадена мрежа от сътрудници както в Германия, така и във Варна.
В близък контакт са със сестрите на Майка Тереза, които редовно посещават децата.,,Дървеното конче обгрижва и помага реално на 25 деца в този проект.
Благодарение на дигиталните медии има добър контакт с децата и техните родители.Това дава възможност за бързо реагиране и помощ даже в тези кризисни времена.
Повече информация ще намерите в нашия сайд www.schaukelpferd.club . Ще се радваме на Вашия личен контакт!
Благодарим за проявения интерес!!!

verein@schaukelpferd.club

Или whatsapp, viber, signal: +4917645843503
Varna